top of page

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Müşteri Açık Rıza Metni

Kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca Diyetisyen Rümeysa Yaman Beslenme Danışmanlığı Merkezi (“Dyt. Rümeysa Yaman” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) haller haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:


Yasal mevzuat kapsamında Dyt. Rümeysa Yaman ile paylaştığım diyetisyen danışan ilişkisi ile oluşan kişiye özel hazırlanması gereken beslenme programları ile sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak amacıyla danışanın isim soyadı, telefon numarası, mail adresi, boyu, yaşı, kilosu, sağlık durumu ile ilgili tahlilleri, kullanılan ilaçlar, yapılan spor ve bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri kaydetmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeler, görsel ve işitsel kayıtlarınız, mesleki deneyim, pazarlama verileriniz ile Şirket hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için analiz, promosyon, reklam, kampanya, anket ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi ve aynı amaçlarla Şirketin anlaşmalı iş ortaklarına aktarılmasına iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla aşağıda belirttiğim yollarla tarafımla iletişime geçilmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesine,


Şirket ile paylaştığım verilerimin, din ve kan grubu bilgilerimin, sivil toplum faaliyetleri bilgilerimin, kimlik/ehliyet/pasaport vb. kartlarım üzerinde yer alan özel nitelikli kişisel verilerimin Şirket nezdinde müşteri kayıtlarının oluşturulması, verilerin her zaman ulaşılabilir şekilde tutulması, fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine,


Genel ve özel nitelikli kişisel verilerimin bilgi güvenliği süreçlerinin, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşmesel ilişki ile bağlı olunan ve hizmetlerinden faydalanılan firmaların sistemlerine aktarılmasına bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi ve Dyt. Rümeysa Yaman tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi, Dyt. Rümeysa Yaman ile paylaştığım 3. Kişilere ait kişisel veriler ile ilgili veri sahibinden gerekli rızaları aldığımı bu hususta şirketinizin maruz kalacağı adli ve/veya idari yaptırımlar nedeniyle uğranılacak zararları derhal tazmin edeceğimi beyan ediyorum.

bottom of page